Prot.Chr.Basisschool

"De Warande"
Burchtlaan 7
4571 HR Axel
Tel. 0115-562115
Laatste update: 24-12-2019 om 15:24:29
  Home
  Agenda
  Contact
  Groepsnieuws
  Fotoalbums
  Gastenboek
  Media
  Groepen
  Nieuwsbrief
  Ouders
  Overblijven
  Personeel
  MR
  Vakantie
  Verjaardagen
  Schoolgids
  Mail
  Documenten
 2018 / 2019 Overblijven

Overblijven:

Het overblijven gebeurt in de Dwingel. Dit is onze multifunctionele ruimte, die we voor vele verschillende doeleinden (kunnen) inzetten, waaronder dus ook het overblijven. Het is een mooie ruimte, waar gezellig en veilig gegeten kan worden.
De naam: ‘dwingel’ was de naam voor de tweede verdedigingsgordel die om een kasteel of burcht gebouwd werd. Een toepasselijke naam, omdat op de plaats van onze school vroeger een burcht stond.
De leiding en organisatie van het overblijven berust bij mevr. Van Tatenhove (juf Femmie).
De kosten, die aan het overblijven zijn verbonden, bedragen:
- elk kind dat eenmalig op school blijft eten, betaalt € 2,50;
   U kunt ook een kaart kopen voor 10x of 22x overblijven. Deze kaarten kosten
   respectievelijk € 15,-- èn € 30,-- en zijn verkrijgbaar bij mevr. Van Tatenhove.
   Wanneer u contant betaalt, het geld graag in een envelop met de naam erop.
- wanneer uw kind een heel jaar elke dag overblijft, betaalt u vooraf:
   - voor 1 kind                              € 145,--      
   - voor 2 kinderen                    €  215,--      
   - voor 3 of meer kinderen      € 260,--        
U kunt deze bedragen ineens, of in twee termijnen, uitsluitend per bank voldoen. Het banknummer is NL96RABO0362383634 t.n.v. De Warande Axel, o.v.v. “overblijven”. Wij verwachten uw betaling, wanneer u ineens betaalt, vòòr 1 september 2018, of bij twee termijnen vòòr 1 september 2018 & 1 januari 2019. Indien de betaling niet voor deze datum binnen is, moeten de kinderen kaarten kopen. Wanneer uw kind(eren) het hele jaar overblijft/ overblijven, verzoeken we u dat door te geven aan juf Femmie, het liefst per email. Indien er tussentijds een verandering optreedt verzoeken we u dat eveneens te melden. In individuele gevallen kan een afspraak gemaakt worden over betaling in meerdere termijnen.
Wanneer om een of andere reden geen gebruik meer wordt gemaakt van het overblijven, kunnen kaarten niet worden teruggenomen of betaalde bedragen worden gerestitueerd.
Er wordt bij de maaltijd melk of thee verstrekt. De thee wordt van tevoren in de kopjes geschonken, zodat deze al wat is afgekoeld (verbrandingsgevaar!). U hoeft dus geen beker of mok mee te geven. Kinderen die geen thee of melk drinken, kunnen van thuis iets anders meenemen. Wel vragen we u uitdrukkelijk om geen koolzuurhoudende dranken zoals cola, up en sinas mee te geven.
Het overblijven gebeurt momenteel in twee groepen: de jongste kinderen gaan eerst eten en daarna buitenspelen. De oudere kinderen gaan eerst buitenspelen en daarna (ongeveer 12.10 uur) eten.
De tijd na de maaltijd is een vrije speelperiode. De kinderen kunnen dan op het speelplein spelen en bij slecht weer zich in het overblijflokaal vermaken.
Er zijn wel enkele regels waaraan iedereen zich tijdens de maaltijd dient te houden:
eerbiedig zijn bij het bidden en danken, rekening houden met elkaar, zodat het voor iedereen gezellig is.
De kinderen mogen het plein niet verlaten, mits met schriftelijke toestemming van de ouders, want de overblijfouders zijn verantwoordelijk voor uw kinderen.
We verzoeken u géén snoep mee te geven.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met mevr. Van Tatenhove, tel. 0647699657, of een E-mail sturen: femmiejaap@zeelandnet.nl
Copyright Ⓒ J. Dieleman 2019