Prot.Chr.Basisschool

"De Warande"
Burchtlaan 7
4571 HR Axel
Tel. 0115-562115
Laatste update: 24-12-2019 om 15:24:29
  Home
  Agenda
  Contact
  Groepsnieuws
  Fotoalbums
  Gastenboek
  Media
  Groepen
  Nieuwsbrief
  Ouders
  Overblijven
  Personeel
  MR
  Vakantie
  Verjaardagen
  Schoolgids
  Mail
  Documenten
2017 / 2018 Personeel
Dhr. P. Schutte                        directeur en groep 8                                   
                                                        admin@warande-axel.nl
Mevr. S.H. Zwiers                  adjunct directeur en leerkracht
                                                        groep 2       
                                                        sophiekezwiers@kpnmail.nl
Mevr. J. van Driel                  Intern begeleidster
                                                        j.vandriel@warande-axel.nl
Mevr. J.M. Goud-van Vliet     leerkracht groep 1         
                                                        j.goud@warande-axel.nl
Mevr. A. Oosterbroek-Potze leerkracht groep 3
                                                        inao@zeelandnet.nl       
Mevr. J. Dees-Dieleman     leerkracht groep 2 en 3
                                                        j.dees@warande-axel.nl
Dhr. J.W. Paardekooper    leerkracht groep 4 en ICT-deskundige
                                                        jewepee@zeelandnet.nl
Mevr. K. Millenaar               leerkracht groep 5
                                                        k.millenaar@warande-axel.nl
Mevr. E. Maas-Buize            leerkracht groep 5 en 7
                                                        e.maas@warande-axel.nl
Mevr. F. Dieleman                 leerkracht groep 6
                                                        f .dieleman@warande-axel.nl
Mevr. A. Van Drongelen-   leerkracht groep 6       
                                Boeije        d.vandrongelen@warande-axel.nl
Mevr. L.T. de Moor-             leerkracht groep 7
                            Verstraten   l.demoor@warande-axel.nl
Mevr. C.M. Kielman             leerkracht groep 8
                                                        t.kielman@warande-axel.nl
Mevr. A. Martens                   onderwijsassistent
                                                        a.martens@warande-axel.nl
Mevr. M.J. v.Acker-Dieleman administratief medewerkster  
                                                        administratie@warande-axel.nl


 
 
 Dhr. P. Schutte directeur en groep 8
Mevr. S.H. Zwiers adjunct directeur en leerkracht groep 2
Vacant Intern begeleidster
Mevr. J.M. Goud-van Vliet leerkracht groep 1
Mevr. A. Oosterbroek-Potze leerkracht groep 3
Mevr. J. Dees-Dieleman leerkracht groep 3 en 7
Dhr. J.W. Paardekooper leerkracht groep 4 en ICT-deskundige
Mevr. E. Maas-Buize leerkracht groep 5
Mevr. C.F. van der Graaf leerkracht groep 5
Mevr. F. Dieleman leerkracht groep 6
Mevr. A. Van Drongelen- leerkracht groep 6 Boeije
Mevr. L.T. de Moor- leerkracht groep 7 Verstraten
Mevr. C.M. Kielman leerkracht groep 8
Mevr. A. Martens onderwijsassistent
Mevr. M.J. v.Acker-Dieleman administratief medewerkster
Copyright Ⓒ J. Dieleman 2019